O przychodni

O naszej przychodni

Nasza Przychodnia znajduje się w pięknej, starej kamienicy w centrum miasta. Jest to budynek narożny przy zbiegu ulic Kołłątaja i Staszica. Obiekt został wzniesiony w latach 1899-1901 wg projektu Karla Bergnera dla Towarzystwa Opieki nad Niewidomymi Prowincji Poznańskiej, które funkcjonowało w nim do II wojny światowej. Po 1945r. był siedzibą Spółdzielni Pracy Ociemniałych „GRYF”. Na początku lat 70-tych XX wieku został przekształcony w placówkę opieki zdrowotnej. Budynek Przychodni Akademickiej jest ujęty w ewidencji obiektów zabytkowych województwa kujawsko - pomorskiego.

Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. w 2007 roku przejęła obowiązki po zrestrukturyzowanym SPZOZ-ie Przychodni Akademickiej i kontynuuje długoletnią tradycję opieki nad Naszymi Pacjentami.